Boka direkt
Libäcks

Samtalsverkstad

FÖR dig ❤️ För er Verktygen som tar Dig vidare

Libäcks Samtalsverkstad erbjuder en rad olika tjänster för dig privat eller för din organisation. Ta kontakt med oss direkt för offert.

Samtalsterapi

I samtalsterapin jobbar vi tillsammans med dina frågeställningar i samtal. Vanliga saker man söker för är stress, ångest och ångesthantering, en känsla av att inte räcka till eller att inte göra rätt, att man har svårt att bli förstådd och accepterad. För mig är det viktigt att vara med dig i hela processen, utan att värdera dina mörkaste hemligheter. När du vågar berätta, så kommer skammen lätta. 

Parterapi

För Er som är i en relation som ni vill fördjupa, för er som vill hitta tillbaka till innerligheten och förståelsen för varandra. Eller för Er som är i en relation som ni vill bevara. Man måste absolut inte vara på gränsen till ett uppbrott när man söker hjälp. Hos mig får båda bli lyssnade på och utifrån det jobbar vi med kommunikation och innerligheten er emellan. Jag använder mig av verktyg som ni enkelt kan praktisera redan efter ett första möte. 


Handledning

För en arbetsgrupp eller enskild erbjuds handledning för att lära sig mer om sig själv och sin arbetsstil och om gruppens dynamik. I handledningen utgår vi från ärenden eller processer, utifrån era önskemål. Handledning bidrar till gemenskap i gruppen, stressreducering och till en ökad förståelse Handledning är vanligt förekommande inom socialtjänst, barn och utbildning, kriminalvård osv.


flyer

Familjeterapi

I alla familjer finns problem. Oftast löser man dem inom familjen men när man kört fast, är det vara bra att ta hjälp utifrån. Hos mig får alla möjlighet att komma till tals, och utifrån det så jobbar vi framåt tillsammans. Jag använder mig av verktyg som kommer hjälpa er i er kommunikation och i er relation. 


Konflikthantering

För grupper på arbetsplatsen, föreningen eller familjen erbjuds konflikthantering. Vi utgår från båda parters version för att hitta en gemensam väg framåt. I en konfliktsituation är det viktigt för alla inblandade att vi jobbar förutsättningslöst och inkännande för att båda parter ska våga delta i arbetet. Jag har en utbildning som medlare vilket erbjuder verktyg som kommer väl till pass. 


Workshop i kommunkation

Ett sätt att börja prata samma språk, är att skaffa sig en gemensam förståelse. En workshop i kommunikation kan vara både lustfyllt och spännande. Ni avgör hur personliga ni vill vara, oavsett nivå så kommer detta bidra till ert fortsatta samarbete. 


vill du må bättre?

Letar du efter någon som kan hjälpa dig må bättre? Jag kan erbjuda dig verktyg som du kan använda i ditt självledarskap. Det handlar om att du ska hitta den vägen som blir bäst för dig, oavsett om det är en krishantering, samtalsstöd, samtalsterapi, tvåstolsövningar, andningsövningar, lossa på spänningar i kroppen eller vad det kan vara. Vi kommer tillsammans jobba med de delar du känner dig trygg i och som tar dig framåt. 

samtal, terapi, samtalsstöd, krishantering, psykolog, kurator, krishantering, 

vad får Du om Du anlitar ...

Libäcks Samtalsverkstad

Företaget är grundat och drivs av mig, Åsa Libäck som är utbildad beteendevetare och sedan 2019 även är diplomerad samtalsterapeut inom transaktionsanalys. Mitt arbete präglas av respekt, värme och medmänsklighet.


För mig är det viktigt att du får ett hjärtligt och kompetent bemötande som håller hög kvalitét.


Jag har mångårig erfarenhet av socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor, skola, ledarskap och arbete med barn och ungdomar. I min roll tar jag handledning av erfarna kollegor, för att jag ska kunna jobba så opartiskt, fackmannamässigt och professionellt som möjligt. Jag är ansluten till STAF som är den svenska föreningen för samtalsterapeuter som arbetar med transaktionsanalys. STAF är i sin tur ansluten till den europeiska föreningen EATA. Detta ger dig som kund en kvalitetssäkring. För att få ingå måste man visa prov på kunskap och följa de etiska regler som föreningen satt upp. Du hittar mer information på www.transaktionsanalys.se.


Mitt arbete är viktigt, både för dig och för mig, jag är mån om att du som kund ska känna dig nöjd.


I samtalsterapin kommer vi närma oss det som är viktigt för dig, främst genom samtal. Till mig kommer både de som aldrig varit hos psykolog, kurator eller terapeut tidigare, och de som har stor erfarenhet av olika sorters terapier och samtal sedan tidigare. Oavsett vilken erfarenhet du har så är det är mitt jobb att få dig att känna dig trygg och bekväm medan du jobbar med din personliga utveckling. Vi kommer jobba med med de uttryckssätt som du är bekväm med, såsom att måla, skriva, sjunga, dansa men utgångsläget är alltid samtalet. 
Jag arbetar med att möta människor där de är. Ibland kallar vi det familjeterapi ibland parterapi, handledning, krishantering. Ibland är samtalen enskilda, ibland i grupp. Gemensamt för dessa olika typer av samtal är att du ska få växa och utvecklas till den person du är.
Din personliga utveckling är i centrum.  När

Begär en offert genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ringa. Du kan som privatperson boka tid på boka direkt, med hjälp av knappen här nedanför. Målet är att kunna erbjuda ett första samtal inom 10 dagar. Är ni en arbetsgrupp finns det möjligheter till träffar innevarande termin.

Var

Jag har mottagning i anslutning till mitt hem i Uddevalla samt lokal i Örgryte, Göteborg. Du väljer det alternativ som funkar bäst för dig. Det går att ta sig med kollektivtrafik till båda alternativen, och för dig som tar bilen så finns det parkeringar nära. 

Hur

Vi träffas, vi utformar ett kontrakt över vad vi ska jobba med, detta kan vi omformulera under arbetets gång. Det viktiga är att vi är överens om vad vi ska jobba med, för bådas trygghet och säkerhet. Jag föredrar fysiska träffar då det ger en högre kvalitet i arbetet. Distansträffar går att ordna, utefter era önskemål.


Kontakt

Vill du komma i kontakt med mig, så fyll i dina uppgifter. Jag svarar inom 24 timmar.
Namn E-post Meddelande Skicka in