När det inte längre känns bra.
När problemen tycks hopa sig.
När saker som du klarat hur lätt som helst plötsligt inte funkar längre.


Det kan va svårt att sätta fingret på vad som skaver i livet. Samtalsterapi är ett sätt att ta reda på vad Du behöver nu. Vilka förändringar Du eventuellt vill göra.  


Jag tror på att var och en har svaren inom sig. 


Som diplomerad Samtalsterapeut kan jag ställa frågorna som gör att Du kommer vidare.  
 
 
 
 

 

 

För allas säkerhet


Med anledning av Covid 19 så vi extra noga med städning av mottagningen. Alla ytor spritas mellan varje klient, med ytdesinfektion.
Samtalsterapi erbjuds via videosamtal för den som föredrar det.
Walk and talk, samtal som genomförs under promenad vid strandpromenaden, eller bjursjöområdet i uddevalla. 
Varmt välkommen att höra av dig!


 

Följ mig på Instagram: Libäckssamtalsverkstad

Samtalsterapi och handledning


Samtalsterapi för dig som vill mer. Som upplever att du fastnat i mönster som du inte längre är tillfreds med. Som vill vidare men som inte vet hur. För dig som genomgår en tung period.
Kort sagt för vem som helst som vill utvecklas.

Samtalsterapi kan ske individuellt, för par eller annan konstellation. 

 

När man arbetar med människor använder man sig själv som redskap. Det kan vara en god investering att serva redskapen ibland. Handledning är ett sätt.
Vi jobbar antingen med ärenden eller med processer i gruppen. Oavsett vilken typ av handledning vi väljer kommer vi att förbättra det mellanmänskliga samspelet i arbetsgruppen.
Min bakgrund är främst inom socialpsykiatrin, LSS och arbetsmarknad.

 Varmt välkommen att höra av dig!
 

På gång!

 


Inom kort kommer Libäcks Samtalsverkstad kunna erbjuda medling vid arbetsplatskonflikt.Jag uppdaterar löpande, hål utkik!


Transaktionsanalys 


Terapeutens roll är att ställa frågor till klienten och genom dem lotsa klienten vidare. Inom Transaktionsanalys är det inte terapeuten som är experten, det är klienten som innerst inne har svaren. 
I likhet med KBT hittar man strategier för att hantera situationer här och nu. För att förstå sina mönster och sina val tittar man tillbaka på tidigare erfarenheter i likhet med Psykoanalysen.
Transaktionsanalysen är en teori där klienten är den som har svaren, målet är att
klienten förstår sina egna varför.
Samtalsterapi är ett sätt att komma närmare ditt bästa jag.

 

Transaktionsanalys i Sverige


Som utövande diplomerad transaktionsanalytiker är det viktigt att hålla sig uppdaterad med forskning samt få egen handledning.

Jag är medlem i STAF som är en riksomfattande förening, för aktiva TA-utövare. Läs gärna mer om STAF genom att följa länken nedan. Som seriös samtalsterapeut tar jag handledning i mitt arbete av en extern handledare.
Du bestämmer vad vi pratar om.
Jag har sekretess. 

 

© Copyright libackssamtalsverkstad.se