Libäcks Samtalsverkstad -

samtalsterapi och handledning

 

Hos mig får du hjälp med att titta på det som bekymrar dig.

Du kommer hitta nya sätt att hantera din vardag,

både din privata vardag och din jobbsituation.


Du är varmt välkommen att höra av dig till mig, för att boka tid.


Jag ser fram mot att få följa med på din resa.  

 
 
 
 

 

 

Samtalsterapi för dig som vill mer. Som upplever att du fastnat i mönster som du inte längre är tillfreds med. Som vill vidare men som inte vet hur.

 


Handledning för grupper eller enskilda som vill uppnå god arbetsmiljö och effektivitet.

 


 Samtalsterapi


Samtalsterapi är för dig som vill förstå, som känner att livet borde ta lite större kliv. För dig som upplever att det är samma saker som händer om och om igen. Som genomgår en tung period just nu. Kort sagt för vem som helst som någonsin funderat på samtalsterapi.

Terapi är ett sätt att nå förändring. Det enda du kan göra för att förändra omvärlden är att ändra dig själv. Genom att du gör annorlunda och säger saker på ett annat sätt, så kommer din omgivning att behöva ändra sitt beteendemönster. 

När du börjar ett nytt sätt att kommunicera på, detta innebär att den du kommunicerar med, måste ändra sitt sätt.

är du känner att ditt liv går i cirklar, när du inte själv styr eller när dina mål tycks vara långt borta, då kan det vara så att du behöver en hjälpande hand för att hitta tillbaka till den du vill vara. Tillsammans kan vi titta på dina mål, dina mönster och hur du ska komma vidare.


HandledningGod psykosocial arbetsmiljö och gott samarbete ger handlingskraftiga och effektiva arbetsgrupper. Det låter så lätt och självklart men ibland kan man behöva hjälp utifrån för att uppnå det.


När vi arbetar med människor, använder vi oss själva som redskap. Det kan vara välinvesterad tid att finjustera det redskapet någon gång ibland.

Jag erbjuder handledning där vi antingen utgår från ärenden, hur du kan agera i ditt direkta arbete, eller utifrån arbetsgruppens processer. Oavsett vilken typ av handledning vi har kommit överens om så kommer vi att förbättra det mellanmänskliga samspelet.

Min bakgrund finns bland annat inom socialpsykiatrin, LSS, arbetsmarknadsfrågor från såväl kommunala som statliga organisationer.


ende eller från process. 


Bara du vet vad du behöver.

Bara du kan se till att du får det.
Transaktionsanalys 


Terapeutens roll är att ställa frågor till klienten och genom dem lotsa klienten vidare. Inom Transaktionsanalys är det inte terapeuten som är experten, det är klienten som innerst inne har svaren. 

I likhet med KBT hittar man strategier för att hantera situationer här och nu. För att förstå sina mönster och sina val tittar man tillbaka på tidigare erfarenheter i likhet med Psykoanalysen. 


Transaktionsanalysen är en teori där klienten är den som har svaren, målet är att klienten förstår sina egna varför.

Samtalsterapi är ett sätt att komma närmare ditt bästa jag.
 

Transaktionsanalys i Sverige


Som utövande diplomerad transaktionsanalytiker är det viktigt att hålla sig uppdaterad med forskning samt få egen handledning.

Jag är medlem i STAFsom är en riksomfattande förening, för aktiva TA-utövare.

Läs gärna mer om STAF genom att följa länken nedan.

Som seriös samtalsterapeut tar jag handledning i mitt arbete av en extern handledare. 

Självklart har jag sekretess, och vi gör ett kontrakt på vad vi ska prata om.


 

© Copyright libackssamtalsverkstad.se